o.p.place bangkok

Travel Guide|พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Monday, August 19th, 2013

พระราชวังเดิมของทายาทผู้สืบทอดราชบัลลลังก์ของไทย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพระราชวังที่เต็มไปด้วยศิลปะ งามโบราณคดี และสิ่งประดิษฐ์หลักของประเทศจำนวนมาก ดังนั้นนักท่องเทียวสามารถที่จะใช้เวลาเป็นวันเพื่อเยี่ยมชมสิ่งทั้งหมดในวัง นอกจากนี้ท่านยังสามารถเยี่ยมชมวัดพุทไธศวรรย์ที่สวยงามได้อีกด้วย มักคุเทศน์ในหลายภาษาจะเริ่มการบรรยายเวลา 9:30 น.ทุกวันทำการ (เปิดบริการเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 09:00-16:00น.)