o.p.place bangkok

Travel Guide|วัดเบญจมบพิตร

วัดเบญจมบพิตร

Monday, August 19th, 2013

สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1900 เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนในกรุงเทพมหานคร หินอ่อน ที่ใช้สร้างนั้นคือหินอ่อนคาร์ราร่า (Carrara) ที่ประดับเอาไว้ที่ผนังด้านนอกของวัด ด้านหลังเป็นภาพพระพุทธเจ้ารูปแบบของเอเชียนับสิบรูป และทุกเช้าพระสงฆ์จะยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าเพื่อบิณฑบาตรรับภัตตาหารจากสาธุชนทั้งหลาย (เปิดเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00-08:00น.)