o.p.place bangkok

Travel Guide|วัดโพธิ์

วัดโพธิ์

Monday, August 19th, 2013

เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีตั้งแต่ได้สถาปนากรุงเทพฯขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2025 วัดโพธิ์หรือวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นสถานที่ที่มีรอยพระพุทธบาทที่ประดับด้วยหอยมุก และพระราชสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ และในปัจจุบันนี้ วัดนี้ก็ได้กลายเป็นวัดที่ชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนสอนการรักษาด้วยยาสมุนไพรและโรงเรียนนวด (เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09:00-17:00 น.)