o.p.place bangkok

Travel Guide|เรือด่วนเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา

Monday, August 19th, 2013

แม่น้ำเจ้าพระยาที่มีชื่อเสียงนี้ เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เป็นเหมือนสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงนาข้าวกว้างใหญ่ ในอดีตเมืองหลวงของไทยมักจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลายสายในกรุงเทพมหานคร และติดกับอนุสาวรีย์ที่โดดเด่น ท่านสามารถลองนั่งเรือด่วนซึ่งเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ไม่ซ้ำแบบใคร เรือที่มีมักคุเทศน์แนะนำอยู่บนเรือโดยการนั้นจะอยู่ที่ท่าเรือตากสิน (เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00-18: 30 น.)