o.p.place bangkok

Our Shops|Souvenir

ของที่ระลึก

ท่านจะมีทางเลือกที่หลากหลายจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆในโถงของเรา ท่านจะมั่นใจได้ว่าจะได้พบของขวัญสุดพิเศษถูกใจจากการมาเยือนประเทศไทย ทั้งสำหรับเพื่อน ญาติ เพื่อนร่วมงาน หรือนำไปฝากเพื่อนในเมืองไทยก็ได้ด้วยเช่นกัน

Promotions