o.p.place bangkok

Our Shops|Home Decorations|Solid Sense Living

Shop Name : Solid Sense Living

Room No : 2ND-30

Tel : (66) 89 890 4960

Email : smile@solidsenseliving.com solidsenseliving@gmail.com

Fax : -

Website : www.solidsenseliving.com

Detail : โซลิดเซ้นส์ลีฟวิ่ง (เอสเอสแอล) สร้างสรรค์งานศิลปะโคมไฟหินแกะสลักโดยช่างชาวไทยผู้มีความชำนาญ ธรรมชาติได้ก่อตัวขึ้นก่อนสิ่งมีชีวิตใด ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ต้นไม้ ภูเขา เช่นเดียวกับหิน หิน เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ทับถมรวมกันนานหลายล้านปี ซึ่งหินที่พบในแต่ละพื้นที่ แต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ หินยังเป็นจุดกำเนิดแห่งพลังและสมาธิ หินแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว หินบางประเภทช่วยในด้านสมาธิ ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ในวงรัศมีมีความสงบนิ่งและมีสมาธิ หินบางประเภทช่วยในด้านปรับสมดุลย์สุขภาพ ตัวอย่างเช่น แคลไซต์ (Calcite) หนึ่งในหินที่เรานำมาใช้ เป็นแร่คาร์บอเนตและเป็นแร่ที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็น หินแคลไซต์ตามความเชื่อของคนโบราณนั้นมีความเชื่อกันว่า หินแคลไซต์เป็นหินที่มีคุณลักษณะในการหักเหของแสงได้ถึงสองครั้ง ชนิดนี้เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติในการพลิกฟื้นสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับดีขึ้น เหมาะกับคนที่มี