o.p.place bangkok

Our Shops|Leather Goods

เครื่องหนัง

ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากหนังที่แตกต่างกัน จากผิวหนังวัวถึงหนังจระเข้ ที่ โอ.พี. เพลสนี้ ท่านสามารถเลือกชมสินค้าหลากหลายจากช่างออกแบบทั้งกระเป๋า, เข็มขัด, รองเท้า, และงานสร้างสรรค์แฟชั่นที่เหมาะสำหรับทุกโอกาส

Promotions